Skip to main content

Klubbmöten

Årsmöte (Vårmöte)

Årsmöte har vi innan utgången av mars månad. Till årsmötet fastställs föregående års verksamhetsberättelse inklusive ekonomiskt resultat. Vid årsmötet väljs ordförande, kommande års styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning.

Klubben brukar vid detta tillfälle att förutom redovisa det som hänt föredraga det som planeras för året.

Budgetårsmöte (Höstmöte)

Till budgetårsmötet ska kommande års budget fastställas med de investeringar som planeras samt kommande års medlems- och spelavgifter samt övriga avgifter. Verksamhetsplanen för kommande år fastslås under detta möte.

Årsmöteshandlingar

Här finner du Klubbdokument samt handlingar till våra årsmöten:

Styrelsemöteshandlingar

Här finner du handlingar från våra styrelsemöten: