Klubbmöten

Årsmöte

Årsmöte har vi innan utgången av mars månad. Till årsmötet fastställs föregående års verksamhetsberättelse inkl ekonomiskt resultat. Vid årsmötet väljs ordförande, kommande års styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning.

Klubben brukar vid detta tillfälle att förutom redovisa det som hänt föredraga det som planeras för året.

Budgetårsmöte

Till budgetårsmötet ska kommande års budget fastställas med de investeringar som planeras samt kommande års medlems- och spelavgifter samt övriga avgifter. Verksamhetsplanen för kommandeår fastslås under detta möte.