Herrgolfen 2020

Herrgolfen kommer som tidigare år att spelas på tisdagar under perioden 21 april till och med 22 september.

Herrgolfen 2020

Herrgolfen kommer att spelas tills vidare med en del förändringar på grund av den rådande Corona-situationen.

Vi följer de direktiv som SGF har sammanställt och gör justeringar i ordningsregler. Vi påminner även om Folkhälsomyndighetens uppmaningar om att hålla 2 meters avstånd till varandra och stanna hemma om man känner minsta symptom på sjukdom.

Vi hänvisar också till våra tillfälliga lokala regler som finns uppsatta på klubben gällande bland annat flaggstången, hålkoppen, krattor i bunkrar mm

Vi påminner även om att du som är i riskgrupp inte ska spela golf med andra samt att ni som är födda tidigare än 1950 ska vara särskilt aktsamma. Deltagande i Herrgolfen sker på eget ansvar.

Ordningsregler Herrgolfen:

– Allt spel sker i form av sällskapsgolf. Du bokar valfri tid och spelar med de du själv väljer. Tidsbokning sker som för alla andra som spelar sällskapsgolf i GIT.
– Herrgolfen är för tillfället endast öppen för medlemmar.
– Score förs med Golfident. Inget scorekort behöver lämnas in. Önskas hjälp med incheckning och utcheckning ber vi er att kontakta oss.
– Betalning med i första hand swish (123 553 27 00). Uppge namn och Herrgolf. I andra hand sker betalning i kassan i receptionen.
– Ingen anmälningslista behöver fyllas i utan swishbetalning gäller som anmälan.
– Spelform ber vi er att notera på hemsidan innan spel.

Herrgolfen spelas som vanlig sällskapsgolf och ingen samling sker innan eller efter ronden. Ingen prisutdelning förrättas utan vinster delas ut i form av prischeckar som tages ut när som helst under året.

Nya direktiv kan komma från SGF eller andra myndigheter som gör att vi behöver ändra dessa tillfälliga ordningsregler. Jönåkers Golfklubb följer de råd som kommer framledes.

Spelformer och klassindelning
Spelformerna kommer att variera mellan poängbogey, slaggolf och slagtävling.
Varje spelform spelas över 18 hål från varierande tees med valfri starttid och medspelare.

Följande klassindelning kommer att gälla för årets herrgolf:

Klass A hcp 0,0 – 13,3 vit, gul, blå och röd tee
Klass B hcp 13,4 – 19,8 vit, gul, blå och röd tee
Klass C hcp 19,9 – 36,0 blå, gul, och röd tee

Herrgolfen är öppen för alla herrar födda 2000 eller tidigare. Spelare med högre hcp än 36 får deltaga men ej tillgodoräkna sig fler slag än vad som motsvarar exakt hcp 36.

Spelform och tee framgår i spelprogrammet.

SGF´s tävlingsbestämmelser liksom lokala regler och lokala bestämmelser gäller.

April-september är alla tider mellan kl 5.00-20.00 bokningsbara, tänk på detta när du ska spela herrgolf.

Order of Merit
Samla poäng under hela säsongen enligt beräkningen:
Seger ger 7 poäng, andra plats 5 poäng osv ner till 1 poäng, som alla får som fullföljer och lämnar in sitt scorekort.
Vissa veckor kommer dessutom lunchkuponger att utlottas bland de som ej placerat sig för något pris. Nyhet är att o-o-m kan följas på golf.se.

Dispenser
Klubbens deltagare i H40, H50, H60, H65, H70-serien får dispens att spela herrgolf måndag eller onsdag förmiddag efter överenskommelse i god tid med receptionen, aktuell tävlingsvecka om seriespelet spelas under tisdagar.

Val av tee
För de spelare som är 70+ och spelar i A & B klass, så får man gå ner en tee-längd mot spelschemat. Tex vid gul tee i spelschemat så får blå tee väljas. För de som spelar i C-klassen är röd tee alltid valbar. Orange tee är aldrig valbar.

Anmälan
Anmälningsavgiften är 70 kr/speltillfälle och skall betalas av alla deltagare före start. Anmälningsavgiften vid varje spelomgång går till priser.

Priserna under säsongen delas ut i form av presentkort klassvis varje tisdag i förhållande till antalet deltagare.

Uppnådda resultat räknas oavsett antalet deltagare i klassen.

Alla presentkort gäller för inköp av varor och tjänster i golfshopen eller restaurangen.

Presentkorten måste utnyttjas före den 31 december 2020.

Ju fler deltagare på herrgolfen desto större valör på presentkorten.
Anmälan görs före start till klubbens kansli eller i shopen/tidsbokningen där du hämtar ett scorekort eller använder Golfident. Korrekt ifyllt och signerat scorekort eller Golfident scorekort lämnas åter till kansli eller shop/tidsbokning direkt efter avslutad tävling. Om kansliet är stängd, lämnas scorekortet i greenfee-lådan på kansliet.

Kansli sköter uppföljning och resultatredovisning samt hcp-justering.
Om du vill spela så tidigt att shop/tidsbokning eller kansli inte är öppet, lägger Du anmälningsavgiften 70 kr i ett kuvert med ditt namn och golf-id tydligt angivet, lägg sedan kuvertet i greenfeelådan.

Tänk på att ditt inlämnade scorekort måste vara signerat av dig själv och din markör, samt innehålla tydliga och korrekta uppgifter om namn, golf-id och resultat.

Välkommen till herrgolfens tisdagstävlingar!

Spelprogram

Datum Spelform Klasser, tee
21 april Slaggolf A, B, C – blå tee
28 april Poängbogey A, B, C – gul tee
5 maj Slaggolf A, B, C – röd tee
12 maj Poängbogey A, B, C – gul tee
19 maj Poängbogey A – vit tee, B, C – gul tee
26 maj Slagtävling, C-Slaggolf A, B, C – gul tee
2 juni Poängbogey A, B, C – blå tee
9 juni Slaggolf A, B, C – gul tee
16 juni Poängbogey A, B, C – gul tee
23 juni Poängbogey A, B, C – röd tee
30 juni Slaggolf A, B, C – gul tee
7 juli Poängbogey A, B, C – gul tee
14 juli Slaggolf A – vit tee, B, C – gul tee
21 juli Slaggolf A, B, C – gul tee
28 juli Slagtävling, C-Slaggolf A, B gul tee ,C – röd tee
4 augusti Poängbogey A, B, C – gul tee
11 augusti Slaggolf A – gul tee, B, C – röd tee
18 augusti Poängbogey A-vit tee, B, C – gul tee
25 augusti Slaggolf A, B, C – gul tee
1 september Slaggolf A, B, C – blå tee
8 september Poängbogey A, B, C – gul tee
15 september Slaggolf A, B, C – gul tee
22 september Poängbogey A, B, C – gul tee