Skip to main content

Verksamhetsplan 2024

Inledning

Föreningen startade sin verksamhet 1989 och är därför idag att betrakta som en trygg och solid golfklubb både vad dess ekonomi och verksamhet beträffar. Ett förhållande vi naturligtvis är mycket glada och stolta över. Inte minst eftersom detta skapar tilltro och inger förtroende inom olika intressentgrupper för det sätt på vilket vi bedriver vår verksamhet.

Erbjudande

Klubben erbjuder en attraktiv golfbana nära E4:an, ändamålsenlig träningsanläggning, inklusive korthålsbana med nio hål, Golfstoreshop med gediget utbud, varierande medlemsformer som tillfredsställer olika behov och önskemål. Det finns även en restaurang med fin service och ett matutbud som passar alla.

Verksamhetsplanen är framtagen i ett gemensamt arbete mellan klubbchef Tommy Arwidsson och styrelsen.

Läs gärna vidare i länken nedan!

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om bl a klubben, ekonomi och budget, värdegrund, våra mål och satsningar i framtiden.

Stadgar

I verksamhetsplanen kan du läsa mer om bl a klubben, ekonomi och budget, värdegrund, våra mål och satsningar i framtiden.

Antidopingplan 2024

I antidopingplanen kan du läsa mer om vår handlingsplan.