Skip to main content

Lokala regler

Ladda ner detta dokument som pdf

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR  FÖR JÖNÅKERS GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid receptionen och vid första tee.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Innehållsförteckning

LOKALA REGLER

 1. Out of bounds (Regel 18)
 2. Pliktområden (Regel 17)
 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

TÄVLINGSVILLKOR

 1. Registrerade ronder i GIT
 2. Anmälan till tävling
 3. Handicapklasser
 4. Tee i klubbtävlingar
 5. Särskiljning (Regel 3.3a)
 6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
 7. Prisutdelning
 8. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

LOKALA REGLER

1. Out of bounds (Regel 18)

Out of bounds på hål 14 och definieras av asfalterad väg. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.

2. Pliktområden (Regel 17)

 1. Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet (vattenhindret)på hål 13 eller bakom green i pliktområdet (vattenhindret) på hål 15 får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även om denna droppzon är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret.

Pliktområde råder på båda sidor och bortom om fairway på hål 14 markerat med röda pinnar.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

 1. a) Mark under arbete
 2. Myrstackar är mark under arbete.
 3. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
 4. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.
 5. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 6. Gul-svarta 150-meters pinnar är oflyttbara hindrande föremål.
 7. Vita 200-metersplattor är oflyttbara hindrande föremål.
 8. Gula 150-metersplattor är oflyttbara hindrande föremål.
 9. Röda 100-metersplattor är oflyttbara hindrande föremål.
 10. c) Organiska delar av banan
 11. Om ett ungt träd eller buske identifierat med rosa markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt regel oflyttbart hindrande föremål. Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning

 1. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 2. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

 1. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken.

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller flytande klassindelning för att få så jämna klasser som möjligt.

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar är:

 • Gul ordinarie tee herrar
 • Röd ordinarie tee damer, herrar och damer 70 år, barn upp till 12 år kan välja Röd eller Orange tee

11. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter hål y o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

13. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Lokala regler beslutade av Jönåkers GK:s tävlingskommitté 2019-11-12