Skip to main content

Banstatus

 

Bevattning av green

Banan är i fint skick och bevattning av alla ytor med tillgång till bevattningssystemet har fungerat bra. Prioriteten på banan har varit att säkerställa tillgången till just vatten. Då det redan är mycket torrt i marken har vi varit återhållsamma med framför allt klippning av greengräset. Det har i stället varit fokus på gödning och uppbyggnad av ett starkt och välmående gräs vilket kan göra att greenerna upplevs som något tröga. Nu återstår arbetet med att dressa samtliga greener.

Bunkrar

En annan viktig prioritet har varit bunkrarna och arbetet med synliga markdukar, klippning av kanter samt att fortsätta bättra på med ny sand.

Välkommen till Jönåkers golfklubb!

Peter Sundberg
Banchef