Vad händer på banan i veckan

Vecka 18 Uppdaterat 20190427 kl 9.00

Banan är är öppen med ordinarie greener! Vi fortsätter arbetet med tee på hål 2 i övrigt börjar grästillväxten att komma igång och därmed mer klippning