Skip to main content

Bli medlem

Medlemsformer Jönåkers GK

Betalning kan ske mot faktura, Swish eller på plats.

GULD PROVA-PÅ-MEDLEM

2.490 kr

År 1

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs inte i detta medlemskap.

År 2 / 3.690 kr*
År 3 / 4.690 kr*

Därefter övergår medlemskapet i GULD f.n. 5.950 kr
*Prova-på-medlemskapets pris justeras årligen samt att steg (år) eventuellt kan utgå.

BLI MEDLEM

PREMIUM

7.400 kr

per år

ingår:
Driving range värde 1000kr
25 minuters lektion
Gåva värde cirka 300kr

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD

5.950 kr

per år

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD PAR

5.700 kr

per år/person

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

5.950 kr

per år

För er som har små barn 0-7 år och inte hinner spela så mycket golf, men vill hålla kontakt med spelet och klubben. Vi erbjuder er att spela 2 för 1 under denna period i livet. Barn 0-15 år är dessutom medlemmar fritt!
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

SILVER

4.900 kr

per år

(tidigare vardagsmedlem) Du får spela alla vardagar men du får betala 200 kr lördag, söndag samt helgdag.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

BRONS

2.200 kr

per år

(tidigare sällanspelsmedlem) är ett låg frekvent medlemskap.
Av olika anledningar kanske du spelar mindre golf ett eller några år. Du vill kvarstå som medlem i klubben, men erlägger en lägre årsavgift för att sedan betala 200 kr/18 hål samt 100 kr/ 9 hål. Du spelar fritt på korthålsbanan.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem BAS

695 kr

per år

Du har ett medlemskap i golfklubben. Betalar ordinarie greenfee på hemma som gästklubb. En greenfeecheck för spel på Jönåkers GK ingår (värde 420-490 kr)
Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem PLUS

1.300 kr

per år

För dig som inte bor på orten eller inte spelar golf så ofta. Du får 3 stycken fria ronder i medlemskapet. Sedan erbjuds du att köpa ytterligare ronder i form av klippkort. Du får spela klubbtävlingar men ej deltaga i seriespel och andra klubbarrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

SENIOR
(22-25 år)

2.900 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, utan hcp)

0 kr

per år

Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, med hcp)

500 kr

per år

 

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(16-18 år)

1.200 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(19-21 år)

1.900 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

NYBÖRJARKURSER

995 kr

Läs mer om våra nybörjarkurser under fliken ”Träna”

BLI MEDLEM

SPELRÄTTER

Förmåner

 1. Kan deltaga i klubbens seriespelsverksamhet

2. Har möjlighet att spela på klubbar, till reducerat pris, där vi har greenfeesamarbete.
Se vidare under fliken Klubben/Greenfeesamarbeten

3. Rösträtt vid klubbens årsmöten

SPELRÄTTER