Bli medlem

Medlemsformer Jönåkers GK

Betalning kan ske mot faktura, Swish eller på plats.

GULD PROVA-PÅ-MEDLEM

2.490 kr
År 1

 

inkluderar även 2022

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.

År 2 / 3.490 kr
År 3 / 4.490 kr

Därefter övergår medlemskapet i GULD f.n. 5.400 kr
Prova-på-medlemskapets pris justeras årligen samt att steg (år) eventuellt kan utgå.

BLI MEDLEM

PREMIUM

7.150 kr

per år

BLI MEDLEM

GULD

5.600 kr

per år

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD PAR

5.350 kr

per år/person

 Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

GULD SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

5.600 kr

per år

För er som har små barn 0-7 år och inte hinner spela så mycket golf, men vill hålla kontakt med spelet och klubben. Vi erbjuder er att spela 2 för 1 under denna period i livet. Barn 0-15 år är dessutom medlemmar fritt!
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

SILVER

4.600 kr

per år

(tidigare vardagsmedlem) Du får spela alla vardagar men du får betala 200 kr lördag, söndag samt helgdag.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

BRONS

2.200 kr

per år

(tidigare sällanspelsmedlem) är ett låg frekvent medlemskap.
Av olika anledningar kanske du spelar mindre golf ett eller några år. Du vill kvarstå som medlem i klubben, men erlägger en lägre årsavgift för att sedan betala 200 kr/18 hål samt 100 kr/ 9 hål. Du spelar fritt på korthålsbanan.
Spelrätt krävs!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem BAS

695 kr

per år

Du har ett medlemskap i golfklubben. Betalar ordinarie greenfee på hemma som gästklubb. En greenfeecheck för spel på Jönåkers GK ingår (värde 380-450 kr)
Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

Greenfeemedlem PLUS

1.200 kr

per år

För dig som inte bor på orten eller inte spelar golf så ofta. Du får 3 stycken fria ronder i medlemskapet. Sedan erbjuds du att köpa ytterligare ronder i form av klippkort. Du får spela klubbtävlingar men ej deltaga i seriespel och andra klubbarrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

SENIOR
(22-25 år)

2.900 kr

per år

Du får spela alla dagar i veckan. Du får deltaga i vår klubbverksamhet innehållande tävlingar, alla olika typer av seriespel, resor och andra arrangemang. Spelrätt krävs inte i detta medlemskap, men rekommenderas!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, utan hcp)

0 kr

per år

Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(0-15 år, med hcp)

500 kr

per år

 

Spelrätt krävs inte i detta medlemskap!

BLI MEDLEM

JUNIORER
(16-18 år)

1.000 kr

per år

BLI MEDLEM

JUNIORER
(19-21 år)

1.900 kr

per år

BLI MEDLEM

NYBÖRJARKURS

995 kr

per år

BLI MEDLEM