Medlemsansökan SILVER

Jag önskar hjälp av klubben med att förvärva en spelrätt:
Jag önskar hjälp av klubben med att hyra en spelrätt:

Medlemskap i annan golfklubb?:JaNej