Veterangolf

Du golfare som är född 1960 eller tidigare
Nu kör vi för tionde säsongen med start måndagen den 1 juni. I Veterangolfen kan du spela golf under ordnade, varierande former i en opretentiös, ledig och kamratlig samvaro – i år dock med social distans!
Veterangolfen spelas måndagar och torsdagar – 23 speltillfällen hinner vi med innan årets planerade finalavslutning fredagen den 25 september. Om och hur vi kan spela en finalavslutning får vi återkomma till. Spela minst sju veterangolf, så har du rätt att delataga i avslutningen. Mer information finns på hemsidan under “Om oss” och Veterankommitté.

Spelform Definition
Poängbogey (Pb) Två poäng tilldelas när du gått på par + ditt tilldelade hcp på ett hål.

+1 poäng för varje bättre resultat. -1 poäng för varje sämre resultat. Aldrig sämre än 0 poäng på ett hål. Kan spelas Individuellt eller i par/lag form.

Slaggolf Par på resp golfhål + 5 slag är max antal slag att notera på ett hål. Till exempel Par 4 + 5 slag = 9 slag är max att registrera på scorekortet.
Bästboll Par Det bästa resultatet per hål registreras. Kan antingen spelas som Pb eller slaggolf.
Bästboll 3 el 4-manna lag De två bästa resultaten per hål registreras. Kan antingen spelas som Pb eller slaggolf.
Scramble Kan spelas som 2, 3 el 4-manna lag. Alla slår ut. Sedan väljs den boll som är bäst placerad. Alla slår från samma plats. Proceduren upprepas till bollen slagits i hål.
Rumble 4-manna lag. De 6 första hålen registreras det bästa resultatet. Nästkommande 6 hål 2 resultat. Kommande 5 hål 3 resultat. På sista hålet registreras allas resultat.
Tre klubbor + putter Tre klubbor + putter får endast användas.
Foursome Par Pb Spelarna slår ut varannan gång från resp tee. Spelare A udda hål och spelare B jämna hål. Därefter slår man vartannat slag tills bollen slagits i hål
Greensome Par Pb Båda spelarna slår ut sin boll från tee. Den bästa bollen väljs. Om spelare A boll väljs slår spelare B vidare på samma sätt som i Foursome.
Irish Greensome Pb Som Greenome, men båda spelarna slår efter utslaget en gånt till på varandras bollar innan val av bästa boll sker.

Resultat från Veterangolfen

Hittar du genom att söka i tävlingsmodulen som är kopplad till GIT-systemet.https://maximal-bonus.com/
Kontrollera att datumspannet är korrekt och sök på Södermanland och vald klubb Jönåkers GK

Du kan också ta direkt länken under menyn “Medlem” här på hemsidan.

Poängberäkning för Order of Merit:

Individuella Tävlingar Individuella Tävlingar Lagtävlingar
Vinnare 7 poäng 4 poäng
2:an 5 poäng 2 poäng
3:an 3 poäng 1 poäng
4:an 2 poäng
5:an 1 poäng

Coronainformation för veterangolfen

Vi följer sammanfattningen av Golfförbundets, R&A, golfförbundets läkare förutom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och föreskrifter från regeringen. Gällande från 1 juli 2020 Golfförbundet säger: Generellt gäller alltid myndigheternas riktlinjer och uppmaningar, och varje individ bär ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Det finns angivet en tydlig anvisning om hur vi ska förhålla oss före, under och efter spel på golf.se. Läs den!

Golfförbundet har också tagit fram en enkel videofilm om hur vi ska bete oss på banan. Finns på golf.se och youtube. Titta på den!

Håll avstånd i alla lägen, använd enbart egen utrustning och rengör händerna ofta , så kommer detta att gå fortsatt bra!

Spelschema

benämnda Sällskapsspel 60+. Vi lägger sedan ut de anmälda i starttider om max tre-bollar i ordinarie bokningssystemet.

Spelschema nedan till 31 Juli. Från och med 1 aug så kör vi enligt utlagt schema med några få justeringar. Beträffande avslutningstävling får vi återkomma

Datum Spelform Starter
20 april Scramble – 4-manna Slagtävling   Utgår! BAS, MB
23 april Poängbogey                                        Utgår! NON,TB
27 april Bästboll- 2-manna Poängbogey     Utgår! OB, MÖ
4 maj Slaggolf                                               Utgår! BAS, en till
7 maj Scramble – 2-manna Slagtävling   Utgår! TB, en till
11 maj Poängbogey                                        Utgår! OB, en till
14 maj Rumble – 4-manna Poängbogey      Utgår! NON, en till
18 maj kl 13.00 Tre klubbor +putter Poängbogey    Utgår! MB, en till
25 maj Poängbogey – Herrar Blå tee            Utgår! MÖ,en till
28 maj Bästboll – 3-manna poängbogey      Utgår!
1 juni Poängbogey – Herrar röd tee MB
4 juni Poängbogey – Valfri tee TB
8 juni Slaggolf – Valfri tee NON
11 juni Poängbogey – Valfri tee OB
15 juni Poängbogey – Valfri tee
22 juni Slaggolf – Valfri tee MB
29 juni Slaggolf – Valfri tee TB
6 juli  kl 13.00 Orange tee. Två (H) Tre klubbor (D) + putter – Slaggolf BAS
16 juli Poängbogey – Valfri tee NON
23 juli Slaggolf – Valfri tee OB
30 juli Poängbogey – Herrar blå tee – Damer Valfri tee
3 augusti  kl 13.00 Scramble 2 manna-lag – Slagtävling BAS
MB
10 augusti Tre klubbor + putter – Poängbogey TB
13 augusti Greensome Poängbogey NON
17 augusti Slaggolf – Herrar röd tee OB
20 augusti Irish Greensome Poängbogey
24 augusti Bästboll 2-manna – Pångbogey TB
27 augusti Slaggolf NON
31 augusti Rumble 4-manna – Poängbogey MB
7 september Slaggolf OB
10 september Bästboll Tremanna Poängbogey
14 september Poängbogey TB
17 september Drop-Out Scramble 4.manna – Slagtävling BAS
21 september Slaggolf MB
25 september Avslutningstävling