Skip to main content

Hålvärdar

Målet att vara “hålvärd” är att löpande se till att golfhålet och närområdet ser trevligt och välvårdat ut. Som hålvärd är du en viktig kugge i verksamheten och tar särskilt ansvar för ett hål. Uppgiften är att tillsammans med banpersonalen göra vår golfbana så attraktiv som möjligt.

Vi ser det som att allt som blir gjort är positivt för banan och allas trivsel.
Grundtanken är att det inte ska vara allt för betungande att vara hålvärd.
Styrelsen, Bankommitén och Banarbetarna samt medlemmar och gäster är mycket tacksamma för er som ställer upp som hålvärdar.

Gör hellre lite några gånger, än mycket en gång (och spela ofta).
Önskvärda uppgifter:
– Rensa ogräs i bunkrar när ordinarie personal inte hinner
– Plocka upp peggar och skräp på tee
– Hålla rent runt bänkar och tee-skyltar (där maskiner ej kommer åt)
– Laga nedslagsmärken på green
– Rensa bort ogräs runt buskar och träd (så att det blir lättare att hitta bollen)
– Plocka bort lösa grenar och pinnar

Meddela banpersonal om det saknas handduk eller vatten i bolltvätten samt om något övrigt är trasigt eller behöver åtgärdas (För den som vill, har tid och lust, så får man naturligtvis även göra mera)

  • Verktyg finns att tillgå på klubben
  • Det går oftast att låna golfbil eller transportfordon
  • Om du tittar till hålet varannan eller var tredje vecka så blir det både lättskött och bra nivå
  • Du blir inbjuden till vår ideell golf/-ar med fina priser tillsammans med övriga som hjälper till ideellt.
  • Tillfredsställelsen att känna att man bidrar till att banan är i fin kondition är en trevlig bonus

Hålvärdar:
Hål 1 Tommy och Lisbeth Larsson. Bernt o Kerstin Olsson
Hål 2 Börje Nyström och Anders Lindgren
Hål 3 Bertil och Gunilla Nilsson
Hål 4 Jimmy Gustafsson  och Johan Lönnvik
Hål 5 Bertil och Gunilla Nilsson
Hål 6 Mats Hellström, Yngve Widholm
Hål 7 Roland och Lisbeth Andersson
Hål 8 Hansåke Hellkvist
Hål 9 Kjell Johansson och Karin Edin
Hål 10 Vakant
Hål 11 Nocke Åbring och Leif Winroth
Hål 12 Ronny Andersson och Marina Samarina
Hål 13 Kjell Hedlund
Hål 14 Tina Eriksson och Jan Merelius
Hål 15 Per-Erik Jansson och Eva Frick, Mats och Helena Adolfsson
Hål 16 Sune Bjurling
Hål 17 Vakant
Hål 18 Tony Berglund, Olle Beijar
Klubbhusområdet Lars-Åke Gustafson, Rolf Pettersson