Banutvecklingskommitté

Vi planerar och arbetar aktivt för att hela tiden förbättra golfbanan. Vi har under de senaste åren byggt om ett antal utslagsplatser. Vi har förbättrat en hel del greener. Vi har genomfört ett längre projekt med broar och flödet av vattnet vid hål 14 och 15. Vi ser också över gallring av träd samt nyplantering av träd. Senaste projektet är att lägga igen några bunkrar.

Ta gärna kontakt med någon i kommittén om ni har frågor eller förslag på förbättringar.

Kommittén består av:
Andreas Manninen
Tommy Arwidson
Per-Erik Jansson
Ronny Andersson
Thomas Vedin