Skip to main content

Banutvecklingskommitté

Vi planerar och arbetar aktivt för att hela tiden förbättra golfbanan utefter en framtagen underhålls och utvecklingsplan.

De senaste projektet över de två sista säsongerna är ombyggnation av 12 st bunkrar. Vi ser också över gallring av träd samt nyplantering av träd.

Ta gärna kontakt med någon i kommittén om ni har frågor eller förslag på förbättringar.

Kommittén består av:

Ronny Andersson / 070-591 44 87 (ordförande)
Andreas Manninen / 070-914 68 11 (banchef)
Tommy Arwidsson (klubbchef)
Håkan Karlsson
Per-Erik Jansson (Pelle)
Roy Krantz
Per Arne Gustavsson