Skip to main content

Jönåkers Golfklubb integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Jönåkers GK att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en särskild person. Exempel på detta kan vara namn och kontaktuppgifter men också ditt golf-id och din spelhistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna rutiner.
Vi lämnar inte ut medlemmarnas personuppgifter med undantag för medlemslistor till tränare och ledare om det behövs i specifika fall.

Vidare använder vi elektroniska kommunikationskanaler för att skicka ut information. Man har alltid rätt att kontakta oss och radera sina personuppgifter från våra listor. Skicka då ett mail till info@jonakersgk.se

Vi på Jönåkers Golfklubb är måna om din integritet och följer de riktlinjer som Svenska Golfförbundet satt upp.
Det finns tre regelverk som styr databehandling av personuppgifter i Golfsverige.

Dessa är:
– Dataskyddsförordningen (GDPR)
– Idrottens Uppförandekod
– GIT (Golfens IT-system) bestämmelserna

När du blir medlem i golfklubben sluter du ett avtal med klubben. Golfklubben organiseras genom stadgar, vilket är det avtal du accepterar och ingår genom att bli medlem. I stadgarna regleras bland annat medlemmarnas rättigheter (t ex rösträtt på årsmötet) och skyldigheter (t ex att betala årsavgiften). I stadgarna ingår också att du måste följa de beslut som fattas av klubbens organ samt följa Svenska Golfförbundets, Riksidrottsförbundets och Golfdistriktsförbundets stadgar, bestämmelser och beslut.

Svenska Golfförbundet formar GIT-bestämmelserna och den personuppgiftspolicy som varje golfklubb och företag behöver ha på plats. Genom GIT-bestämmelserna regleras också att klubben är den personuppgiftsansvariga för huvuddelen av databehandlingarna i GIT. SGF är i de fallen personuppgiftsbiträde till Jönåker GK.

Eftersom ansvarsfrågorna regleras i GIT-bestämmelserna som är juridiskt bindande behöver Jönåkers GK inte teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan förbundet och klubben. På motsvarande sätt behöver vi inte heller teckna någon form av GDPR-avtal med golfspelarna eller fråga om samtycke. När golfspelaren blir medlem och får ett Golf-ID blir han/hon automatiskt bunden av stadgar, bestämmelser och beslut som fattas av golforganisationerna.
Har du frågor om GDPR kan du alltid kontakta oss på info@jonakergk.se

Här hittar ni all information om GPDR och golfen >>