Ideellt Arbete

Vi välkomnar ideellt arbete i Jönåkers Golfklubb. Är du intresserad av att hjälpa till har vi många intresseområden där något kanske intresserar just dig.
Kontakta vår klubbchef Tommy Arwidson eller respektive ansvarig för kommitté eller projekt där du vill hjälpa till.

Banan
Vi har 10-15 personer som kontinuerligt hjälper till och höjer finishen på banan genom att hjälpa till med gräsklippning och ordna våra bunkrar mm. Just nu eftersöker vi 2-3 personer som kan hjälpa till med att hålla klubbhusområdet snyggt.

Kontakta Pelle Jansson eller Yngve Widholm om du vill hjälpa till med praktiskt arbete på banan och/eller klubbhusområdet.

Nybörjare/Medlemskommitté
Vi värnar om våra nya golfare och vill att alla ska komma ordentligt igång med golfen.
Faddrar till nybörjargolfen behövs kontinuerligt. Vill du hjälpa till med detta eller andra medlemsaktiviteter som prova-på-dagar, fester med mera. kontakta Ingegerd Vesterlund.

Ungdomskommitté
För våra ungdomar som tränar samt kommande ungdomar har vi träningar veckovis och lägerverksamhet. Är du intresserad att arbeta med ungdomar kontakta Tommy Arwidson eller Mikael Stålbrand.

Tävlingskommitté
Vi har tävlingar från maj-oktober. Detta kräver en del tävlingsledare. Är du intresserad av tävlingsverksamhet och kanske framledes vill gå tävlingsledarutbildning för att bli tävlingsledare är du välkommen att kontakta Lill Ingvarsson.

Hålvärdar
Målet att vara “hålvärd” är att löpande se till att golfhålet och närområdet ser trevligt och välvårdat ut. Som hålvärd är du en viktig kugge i verksamheten och tar särskilt ansvar för ett hål. Uppgiften är att tillsammans med banpersonalen göra vår golfbana så attraktiv som möjligt.

Vi ser det som att allt som blir gjort är positivt för banan och allas trivsel.
Grundtanken är att det inte ska vara allt för betungande att vara hålvärd.
Styrelsen, Bankommitén och Banarbetarna samt medlemmar och gäster är mycket tacksamma för er som ställer upp som hålvärdar.

Gör hellre lite några gånger, än mycket en gång (och spela ofta).
Önskvärda uppgifter:
– Ta bort ogräs och skräp i bunkrar
– Plocka upp peggar och skräp
– Hålla rent runt bänkar och tee-skyltar (där maskiner ej kommer åt)
– Laga nedslagsmärken på green
– Rensa bort ogräs runt buskar och träd (så att det blir lättare att hitta bollen)
– Plocka bort lösa grenar och pinnar

Meddela banpersonal om det saknas handduk eller vatten i bolltvätten samt om något övrigt är trasigt eller behöver åtgärdas (För den som vill, har tid och lust, så får man naturligtvis även göra mera)

Hålvärdar:
Hål 1 Tommy och Lisbeth Larsson. Bernt o Kerstin Olsson
Hål 2 Vakant
Hål 3 Bertil och Gunilla Nilsson
Hål 4 Bengt Sjögren, Marie Landeblad och Jimmy Gustafsson
Hål 5 Bertil och Gunilla Nilsson
Hål 6 Mats Hellström, Yngve Widholm
Hål 7 Roland och Lisbeth Andersson
Hål 8 Sune Bjurling & Hansåke Hellkvist
Hål 9 Vakant
Hål 10 Nils-Erik Eriksson
Hål 11 Nocke Åbring och Leif Winroth
Hål 12 Ronny Andersson och Marina Samarina
Hål 13 Katarina och Pelle Netterstedt
Hål 14 Vakant
Hål 15 Per-Erik Jansson och Eva Frick, Mats och Helena Adolfsson
Hål 16 B-M Tholse, Solweig och Bertil Källman
Hål 17 Vakant
Hål 18 Tony Berglund, Olle Beijar
Klubbhusområdet Lars-Åke Gustafson, Rolf Pettersson