Tävlingar

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid 19 (Corona virus)

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Eget ansvar
Spelaren har eget ansvar att avstå deltagande i tävling vid sjukdomssymptom. Om man deltar i en tävling arrangerad av Jönåkers GK sker det på egen risk.

Flaggstången
Flaggstången ska alltid vara kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor kommer inte att finnas. Lägesförbättring gäller därmed i bunker. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker ska spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Åldersbegränsning/Riskgrupp
Födda innan 1950 rekommenderas inte delta i tävlingsspel och om man tillhör en eller flera riskgrupper som Folkhälsomyndigheten har definierat så är det förbjudet att delta i tävlingar.

Resultathantering i slagspel
I första hand:
– Golfident ska användas där spelaren för sin egen score. Avstämning sker normalt efter varje hål med markören samt slutresultat. Vid terminalen finns handsprit och papper. Inget scorekort behöver skrivas ut.

Med scorekort:
– Spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet (det är inte nödvändigt för markören att göra det)
– Det är inte nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, men någon form av verbalt intygande bör i så fall ske.
– Det är inte nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledningen om den kan acceptera resultaten på något annat sätt.

Lokala tillfälliga regler beslutade av Jönåkers GK:s tävlingskommitté 2020-03-30