Skip to main content
Årsmöte

Jönåkers Golfklubb kallar till Höstmöte

By 4 november, 2023november 16th, 2023No Comments

Tid och plats: Torsdagen den 30 november kl 18.30 på LBS (Ljud och Bildskolan) i Sunlightområdet.

Vi önskar föranmälan för vår planering av sittplatser mm.
Anmälan senast tisdag den 28 november.

Anmälan sker per e-post: info@jonakersgk.se

Senast en vecka innan mötet finns handlingar med verksamhetsplan med förslag på avgifter och budget för 2024.

Handlingarna finns då att tillgå på vår hemsida under fliken ”klubben” överst på sidan och sedan väljer nu ”Klubbmöten” längre ner.

Handlingarna går också att rekvirera från kansliet.

Föredragningslista:

 Föredragningslista Höstmöte 2023-11-30

  1. Mötet öppnas

 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet

 

  1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

  1. Fastställande av föredragningslista

 

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

  1. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som

jämte ordföranden skall justera protokollet

 

  1. Fastställande av verksamhetsplan, medlems- och

spelavgifter samt budget för det kommande

verksamhets- och räkenskapsåret.

 

  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna

motioner
– Styrelsens förslag angående ändringar av Stadgar

 

  1. Övriga frågor

 

  1. Mötet avslutas