Lokala Regler antagna 2014

2.1 Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

2.2 Följande markeringar gäller på banan:

Banmarkering

Regelhänvisning

Vit, out-of-bounds

27

Vit-svart, intern out-of-bounds

27

Gul, vattenhinder

26

Röd, sidovattenhinder

26

Blå, mark under arbete (MUA)

25

Blå-vit, mark under arbete spel förbjudet

RfG Bil I (Del B-1a)

Grön-blå, -gul, -röd eller -vit, miljökänsligt område (MKO)

RfG Bil 1 (Del B-1b)

Orange, oflyttbart hindrande föremål

24-2

 


LOKALA REGLER på Jönåkers Golfklubb 2014

3.1 Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25

 

a. Myrstackar
Myrstackar är mark under arbete (Regel 25-1).

Plikt: Matchspel förlorat hål; Slagspel två slag.

b. Jordfasta stenar och berg i dagen
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete (Regel 25-1).

Plikt: Matchspel förlorat hål; Slagspel två slag.

 

b. Bunkerskador av rinnande vatten
Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.

Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag

3.2 Oflyttbara hindrande föremål Regel 24

 

A. Gul-svarta 150-meters pinnar är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2).

B. Vita 200-meters plattor är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2).

C. Gula 150-meters plattor är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2).

D. Röda 100-meters plattor,är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2).

 

Plikt: Matchspel förlorat hål; slagspel två slag.

 

B. Skydd av unga träd
Om ett ungt träd eller buske identifierat med rosa markering påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen, utan plikt, lyftas och droppas enligt Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och droppa bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

3.3 Vattenhinder med droppzon Regel 26


Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret på hål 13 eller i vattenhindret bakom green på hål 15 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även om denna droppzon är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret.
Vid droppning i droppzon ska bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8 Anm.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

3.4 Avståndsmätare tillåten Regel 14


En spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd om inte annat sägs i villkoren för en tävling. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 

3.5 Dike definierar out of bounds Regel 27


Out of bounds på hål 14 och definieras av asfalterad väg. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.
Plikt: Matchspel förlorat hål; Slagspel två slag.
 
Ev Tillfälliga lokala regler finns i klubbhuset eller via tävlingledning.