Väkommen till Herrgolfen 2019

Herrgolfen kommer som tidigare år att spelas på tisdagar under perioden 23 april till och med 24 september.

Spelformer och klassindelning

Spelformerna kommer att variera mellan poängbogey, slaggolf och slagtävling.
Varje tävlingsform spelas över 18 hål från varierande tees med valfri starttid och medspelare.

Följande klassindelning kommer att gälla för årets herrgolf:

Klass A Hcp 0,0 - 13,3 vit, gul, blå och röd tee
Klass B Hcp 13,4 - 19,8 vit, gul, blå och röd tee
Klass C Hcp 19,9 - 36,0 blå, gul, och röd tee

Herrgolfen är öppen för alla herrar födda 2000 eller tidigare.
Spelare med högre handicap än 36 får deltaga men ej tillgodoräkna sig fler slag än vad som motsvarar exakt handicap 36.

Spelform och tee framgår i spelprogrammet.

SGF´s tävlingsbestämmelser liksom lokala regler och lokala bestämmelser gäller.

April-september är alla tider mellan kl 07.00 och 17.00 bokningsbara, tänk på detta när Du skall spela herrgolf.

Order of Merit
Samla poäng under hela säsongen enligt beräkningen:
Seger ger 7 poäng, andra plats 5 poäng osv ner till 1 poäng, som alla får som fullföljer och lämnar in sitt scorekort.
Vissa veckor kommer dessutom lunchkuponger att utlottas bland de som ej placerat sig för något pris. Nyhet är att o-o-m kan följas på golf.se.

Dispenser
Klubbens deltagare i H30, H40, H50, H60, H70-serien får dispens att spela herrgolf måndag elller onsdag förmiddag efter överenskommelse i god tid med receptionen, aktuell tävlingsvecka om seriespelet spelas under tisdagar.

Anmälan m m
Anmälningsavgiften är 70 kr per speltillfälle och skall betalas av alla deltagare före start. Anmälningsavgiften vid varje spelomgång går till priser.

Priserna under säsongen delas ut i form av presentkort klassvis varje tisdag i förhållande till antalet deltagare.

Uppnådda resultat räknas oavsett antalet deltagare i klassen.

Alla presentkort gäller för inköp av varor och tjänster i golfshopen eller restaurangen.

Presentkorten måste utnyttjas före den 31 december 2019.

Ju fler deltagare på tisdagsgolfen desto större valör på presentkorten.
Anmälan görs före start till klubbens kansli eller i shopen/tidsbokningen där Du hämtar ett scorekort. Korrekt ifyllt och signerat scorekort lämnas åter till Kansli eller shop/tidsbokning direkt efter avslutad tävling. Om kansliet är stängd, lämnas scorekortet i greenfee-lådan på kansliet.

Kansli sköter uppföljning och resultatredovisning samt hcp-justering.
Om Du vill spela så tidigt att shop/tidsbokning eller kansli inte är öppet, lägger Du anmälningsavgiften 70 kr i ett kuvert med Ditt namn och golf-id tydligt angivet, lägg sedan kuvertet i greenfeelådan.

Tänk på att Ditt inlämnade scorekort måste vara signerat av Dig själv och Din markör, samt innehålla tydliga och korrekta uppgifter om namn, golf-id och resultat.

Välkommen till herrgolfens tisdagstävlingar!

Spelprogram

DatumSpelformKlasser, tee
23/4SlaggolfA, B, C - blå tee
30/4PoängbogeyA, B, C - gul tee
7/5SlaggolfA, B, C - röd tee
14/5PoängbogeyA, B, C - gul tee
21/5PoängbogeyA - vit tee, B, C - gul tee
28/5Slagtävling, C-SlaggolfA, B, C - gul tee
4/6PoängbogeyA, B, C - blå tee
11/6SlaggolfA, B, C - gul tee
18//6PoängbogeyA, B, C - gul tee
25/6PoängbogeyA, B, C - röd tee
2/7SlaggolfA, B, C - gul tee
9/7PoängbogeyA, B, C - gul tee
16/7SlaggolfA - vit tee, B, C - gul tee
23/7SlaggolfA, B, C - gul tee
30/7Slagtävling, C-SlaggolfA, B gul tee ,C - röd tee
6/8PoängbogeyA, B, C - gul tee
13/8SlaggolfA - gul tee, B,C - röd tee
20/8PoängbogeyA,B-vit tee, C - gul tee
27/8SlaggolfA, B, C - gul tee
3/9 SlaggolfA, B, C - blå tee
10/9PoängbogeyA, B, C - gul tee
17/9SlaggolfA, B, C - gul tee
24/9PoängbogeyA, B, C - gul tee