Starterverksamhet

Uppdrag

Starterverksamhetens huvudsyfte är att på ett smidigt sätt få alla startande att komma ut i tid. Startern skall se till att spelet flyter i ett bra tempo samt att köbildning på banan om möjligt undviks.

Greenfeegäster och våra egna medlemmar ska känna sig välkomna till banan och få ett bra bemötande och bra service. Sunt förnuft ska vara vår ledstjärna i allt vårt agerande. Tänk på att vi är klubbens ansikte utåt. Vårt agerande bidrar till att klubben får behålla eller förbättra sitt sedan tidigare goda rykte.

Alla gäster får ett utskrivet scorekort som även tjänstgör som bevis på att betalning har skett. 

Utrustning från golfklubben

Bredvid Greenfeefacket i klubbhuset ska finnas en mapp innehållande:

- Dagens bokningslista

- Nyckel till starterhuset

I starterhuset ska följande finnas:

- Vind/regnjackor

- Scorekort

Egen utrustning

Förutom gott humör tänk på att det ofta är blåsigt vid starterhuset, dvs gärna varma eller vindtäta plagg.

Information från shop/reception

Personalen i shop/reception kan tillhandahålla starter uppdaterade startlistor. Starter bör vid några tillfällen kontrollera om nya bokningar har skett. Golfare som inte finns på bokningslista bör normalt hänvisas till shop/reception för tidsbokning. Medlem kan på starters initiativ få fylla på i boll som inte är full.

Ersättning för starteruppdrag

Starteruppdrag på fyra timmar ger rätt till att få kaffe och smörgås (40:-) i restaurangen. Antecknas av serveringspersonalen. Du får även rätt delta i klubbens funktionärsgolf på hösten.

Arbetsuppgifter för starter

-        Hämta mappen vid greenfeefacket i klubbhuset.

-        Kolla ordningen i bollrännekön så att det inte uppstår
         förseningar för de med bokad tid, sista tid för bollränna
         är 06.50!!

-        Informera om tidsläget i förhållande till bokad tid.

-        Samla ihop de startande ca fem minuter före start,
         bocka av spelarna i bokningslistan och notera om
         någon inte kommit till start

-        Kontrollera  greenfeebehörighet och som stickprov
         spelarnas utrustning såsom greenlagare

-        Ge klarsignal för start och önska lycka till. Vid
         bekymmer för föregående boll avvakta tills de har
         närmat sig greenen.

-        Håll uppsikt över hål 1-9, bildas? tomt hål? informera
         shopen om problemet. Kolla med spelarna på  hål 9 hur
         det fungerar och vid behov påminn om att släppa
         igenom om lucka uppstår.

-        När passet är slut lämna in nyckel och bokningslista till
         shop/reception

Övrigt

Enligt golfetikett eller sedvänja bör spelare kontakta starter när sådan finns ca 15 minuter före bokad tid

Nybörjarkort

Vid starterverksamhet lördagar, söndagar och helgdagar tillåts normalt inte nybörjarspel med fadder? Undantag kan dock ske om starter eller personal bedömer belastningen på banan som låg.

Komplikationer ute på banan


Får Du vetskap om att sådana finns, meddela receptionen som får vidtaga erforderliga åtgärder. En lösning kan vara att starter kör en golfbil ut till bekymret? och försöker lösa det på plats, vanligast genom uppmaning om genomsläpp.

Övrigt

Vi vill värna om vår klubb som satsar på familjekänsla och trivsel. Dessutom förenklar ordning och reda för alla.

Lycka till !!

Schema 2017

Här ser du vilka som är inbokade på kommande starter pass.
DatumDagPass 1 Kl 08.00-12.00Pass 2 Kl 10.00-1400
6 MajLördag  
7 MajSöndag  
13 MajLördag  
14 MajSöndag  
20 MajLördag  
21 MajSöndag  
25 MajTorsdagEj Starter 
27 MajLördag  
28 MajSöndag  
3 JuniLördag  
4 JuniSöndag  
6 JuniTisdag  
10 JuniLördag  
11 JuniSöndagBirgit SvenssonHagbert Svensson
17 JuniLördagSonja Storm 
18 JuniSöndag  
25 JuniSöndag  
1 JuliLördagRosa DamdagenRosa Damdagen
2 JuliSöndag Ej Starter
7 JuliTorsdag  
8 JuliLördagEj StarterEj Starter
9 JuliSöndag Ej Starter
15 JuliLördagIngela Pytz & J-C LassenEj starter
16 JuliSöndag Ej starter
22 JuliLördag Ej starter
23 JuliSöndag Ej starter
26 JuliOnsdag Ej Starter
27 JuliTorsdag Ej Starter
28 JuliFredag Ej Starter
29 JuliLördag Ej starter
30 JuliSöndag Ej starter
5 AugustiLördag Ej Starter
6 AugustiSöndag Ej starter
10 AugustiTorsdag Ej Starter
12 AugustiLördag Ej starter
13 AugustiSöndag Ej starter
19 AugustLördag  
20 AugustiSöndag  
26 AugustiLördag  
27 AugustiSöndag  
2 Sept.Lördag  
3 Sept.Söndag  
9 Sept.Lördag  
10 Sept.Söndag  
16 Sept.Lördag  
17 Sept.Söndag  
23 Sept.Lördag Ej starter