Årsmöte

Årsmöte har vi innan utgången av mars månad. Till årsmötet fastställs föregående års verksamhetsberättelse inkl ekonomiskt resultat. Vid årsmötet väljs även kommande års styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och valberedning.
Klubben brukar vid detta tillfälle att passa på och redovisa de händelser som vi planerar för året.

Budgetårsmöte

Till budgetårsmötet ska kommande års budget fastställas med de investeringar som planeras samt kommande års medlems och greenfeeavgifter. Verksamhetsplanen fastslås under detta möte. Styrelsen redovisar även vad som har hänt under året.