Korthålsbanan

Vid spel på Jönåkers korthålsbana fordras ej grönt kort men du skall kunna så mycket golf att du inte utsätter dig själv eller andra för fara. (En rekommendation är att du som nybörjare spelar i sällskap med en mer erfaren golfspelare.) Spela så många varv du vill under en dag.

Greenfee korthålsbanan: 50 kronor
null