null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Speltips:

Placera bollen rakt fram på fairway
och du får ett öppet inspel.null

Speltips:

Bunkrar runt om en originell green
gör detta hål speciellt.null

Speltips:

Bästa inspelsvinkel är till vänster om den
från tee dolda fairwaybunkern.


null

Speltips:

Den långtslående går över den vänstra fairwaybunkern.
Håll annars mot den högra fairwaybunkern för bästa inspel.


null

Speltips:

"Ett järn" från tee är oftast
det smartaste valet här.
null

Speltips:

Placera bollen på den högra delen av fairway
och du öppnar upp för spelet fram mot green.
Håll något till vänster om flagg för att hamna
på rätt platå.

null

Speltips:

En platågreen där flaggplaceringen
avgör svårhetsgraden.
(Håll något till vänster.)

null

Speltips:

Den djärve genar över björkarna/kullen.
Den taktiske följer fairway och håller
till vänster på andra slaget.


null

Speltips:

Den som är modig, flörtar med inner dogleg.
Ett säkert inspel spelas mot greenens
vänstra del.