Golfident

Golfident är ett nytt verktyg/system som förenklar scorehantering för spelaren.
Klubben får en enklare hantering av tävlingar samt ett flertal andra bra verktyg
som bl a kontroll på spelflödet på banan.

Allt sker automatiskt

På ett enkelt och användarvänligt sätt!


Resultat direkt 
Med Golfident får du allting live direkt från banan. Mobilen och Golfidentboxarna sänder din score direkt till en leaderboard. Följ alla via www.golfident.com eller på klubbens hemsida. Markera de spelare du vill följa och spela kompisgolf, släktgolf eller tourer. 

Personlig score 
Antalet slag presenteras utifrån ditt spelhandicap, justera direkt i mobil eller box. Registrerar du fel, välj hål och justera. Används chip och du glömmer registrera, för score vid nästa tee/box. 

Enkel registrering 
Registrera din score snabbt och enkelt i mobilen eller Golfidents boxar, vid varje tee. Boxarna är även uppkopplade mot internet.
För dig som medlem betyder det
Golfident ger ekonomiska fördelar för klubben vilket gynnar dig som medlem i Jönåkers GK
Jönåkers GK har valt Golfident
Ett enkelt sätt att föra score och statistik i alla väder
Live leaderboard på internet och mobil vid tävling och sällskapsspel
Resultat direkt vid tävling och sällskapsspel
Handicapjustering automatiskt i GIT
Åtkomst via internet till alla dina ronder
Du får snabbare spel, bättre bana och en ännu bättre golfupplevelse hos oss på Jönåkers GK